İllüzyon gösterileri

Tiyatrodan çok daha önceden beri dünya tarihinde var olan ve başlangıcında mistik çerçevenin hakim olduğu sihirbazlık sanatı, tarih içinde pek çok uzun süreli duraklama dönemleri yaşamış ve XIX. yüzyıldan itibaren kendisine ifade özgürlüğü bulup önce “bilimsel” öğelerle ve daha sonra XX. yüzyılın başından
itibaren de “sahne sanatı” niteliği ile kendisini tanımlamıştır.

Sihirbazlık uzun bir eğitim süreci içinde öğrenilebilen bir sahne sanatıdır, birkaç “oyun” ya da “teknik sır” öğrenmekle sihirbaz olunamaz, tıpkı bir tiyatro oyununu ezbere bilmekle tiyatro sanatçısı olunamayacağı gibi! Sihirbazlık eğitimi; sahne bilgisi, illüzyon repertuarı bilgisi, değişik mekan teknikleri, oyun uygulama teknikleri, beden kullanımı ve beden dili, seyirci psikolojisi, ışık bilgisi, makyaj bilgisi, kostüm bilgisi, araç
yapım bilgisi, sihirbazlık tarihi bilgisi gibi pek çok konuyu kapsar.