Semazen Gösterileri

Sema’ sözlükte işitmek, dinlemek anlamındadır. Terim olarak ise musiki nağmelerini dinlerken vecde gelip hareket etmek,kendinden geçip dönmektir. Kaynaklardaki bilgilere göre Mevlana zamanında belli bir nizama bağlı kalmaksızın dini bir coşkunluk içinde icra edilen Sema’ Sultan Veled zamanından başlıyarak tam bir disiplin içine alınmış, icrası öğrenilir ve öğretilir olmuştur.

Sema’ varlığın oluşumunu, insanın alemde dirilişini, Yüce Yaratıcıya aşk ile harekete geçişini, ve kulluk bilincine ulaşıp ” insan-ı Kamile” doğru yönelişini sembolize eder. Esasen ilk dönemlerden itibaren mistik gelenek içinde değişik şekillerde icra edilen sema Mevlana ile birlikte yaygınlık kazanmıştır.Toplu halde gerçekleştirilen Sema’ “dini, mistik” nitelikli bir çeşit ziyafet halini almış, sema’ eden kişilerede semazen denmiştir.